Published On: Tue, Jul 3rd, 2018

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಆಶಿರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವೆ – ಆರ್. ಶಂಕರ್, ಸಚಿವರು, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗು ಪರಿಸರ ಖಾತೆ

Share This
Tags

About the Author

-

Powered By Indic IME