Published On: Thu, Oct 18th, 2018

ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಬೆಂ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ – ಜಿ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Share This
Tags

About the Author

-

Powered By Indic IME